:: ortopedickevlozky.cz
Ortopedické vložky na míru od tradičního českého výrobce – digiMED


Tento objekt slouží pouze pro formátování, aby byla podporována sekce 508 - blind-friendly

Zcela novou generací ortopedických vložek jsou vložky vyráběné na základě digitálního baropodometrického vyšetření nohou na unikátním zařízení snímajícím digitálně, v reálném čase, průběh zátěže nohou ve stoji (statický test) i v jednotlivých fázích kroku (dynamický test).

Data získaná jak statickým tak dynamickým testem umožňují velmi přesné posouzení zátěže nohou. Vzhledem k tomu, že ortopedická vložka je konstruována na základě dynamického nášlapu, nabízí systém provedení většího počtu kroků na senzorové plošině. Z nich pak tři nášlapy nejvíce odpovídající vžitému stereotypu chůze pacienta program optimalizuje do výsledného tlakového obrazce, na jehož základě je vytvořen individuální návrh základní vložky pro každé chodidlo zvlášť.

To společně s následnou odbornou korekcí umožňuje dokonale odlehčit přetížená místa a zabránit vzniku otlaků na plosce a předejít tak dalším komplikacím.

Konečná podoba vložky je předána do řídícího počítače CAD-CAM frézky na níž jsou vložky naprosto přesně obrobeny. Data zůstávají uložena pro případné opakované použití, eventuálně pro porovnání následujících vyšetření i konstrukci vložky. Závěrečné zabroušení do standardní nebo ortopedické obuvi poskytuje pacientovi odpovídající komfort při chůzi, dokonale stabilizuje nohu a rovnoměrně rozkládá tlaky na ploskách nohou jak při chůzi, tak i při sportu.

Ergon a. s., Papírenská 1, 166 11 Praha 6 | tel.: 234 123 111 | fax: 234 123 254 | @: info@ergon.cz

Animace na téma ortopedická obuv a vložky jsou príma.