:: ortopedickevlozky.cz
Ortopedické vložky na míru od tradičního českého výrobce – PAD


Tento objekt slouží pouze pro formátování, aby byla podporována sekce 508 - blind-friendly

Italská technologie výroby ortopedických vložek spočívá v získání otisku plosek nohou do plastické hmoty za pohybu. Zachytí se tak dynamické projevy nohy při chůzi. Hmota se během pohybu pacienta ve speciální obuvi vytvaruje podle potřeb chodidla a zaznamená vlivy chůze na její tvar.

Po vyjmutí otisku z boty provede technik ručně korekci tvaru v závislosti na ortopedických požadavcích. Následně je ve vakuovém lisu podle korigovaného tvaru vytvořen negativ reliéfu chodidla. Ten je potom vlisován do dvousložkové licí směsi v příslušné formě. S ohledem na diagnózu, stav nohou a věk pacienta je možné volit různé tuhosti vložek i materiál krycí stélky. Po ztuhnutí směsi je vzniklá vložka opracována a upravena pro aplikaci do obuvi. Relativní náročnost vložky na odborné zpracování korekcí a použité materiály je kompenzována přesností získaných měrných podkladů a její pozitivní léčebně-preventivní funkcí.

Vložky výrazně zvyšují komfort při chůzi a tlumí rázové zatížení nohou zejména při sportu.

Ergon a. s., Papírenská 1, 166 11 Praha 6 | tel.: 234 123 111 | fax: 234 123 254 | @: info@ergon.cz

Animace na téma ortopedická obuv a vložky jsou príma.